Borsch Advocatuur

MEER INFORMATIE
het kantoor

BETROKKEN, DESKUNDIG EN HELDER

onze rechts­gebieden
 • Alle problemen waarmee werkgevers te maken krijgen in relatie met hun werknemers en andersom. Hieronder valt bijvoorbeeld ontslag, disfunctioneren, ontbinding arbeidsovereenkomst en reïntegratieproblematiek.

  Arbeidsrecht
 • Allerlei zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Hieronder valt bijvoorbeeld alimentatie, echtscheiding, boedelverdeling, ouderschapsplan, ouderlijk gezag, erkenning en omgang.

  personen- en familierecht
 • Allerlei zaken waar ondernemers mee te maken krijgen. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan samenwerkingen, beëindigingen, algemene voorwaarden en personele zaken.

  ondernemingsrecht
 • Alle geschillen die ontstaan wanneer één van de partijen zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt of wanneer er onduidelijkheden zijn over de gemaakte afspraken. Hieronder valt bijvoorbeeld geschillen over de aankoop van een product, de levering van een product of dienst of de uitvoering van een gegeven opdracht.

  verbintenissenrecht
 • Hieronder vallen alle geschillen waar men mee te maken kan krijgen bij een huurovereenkomst. Hieronder valt overigens niet alleen het huren van woon- of kantoorruimte, maar ook het huren van een auto of apparatuur.

  huurrecht
 • Allerlei zaken die te maken hebben met het niet betaald krijgen van facturen of discussie over facturen. Hieronder valt bijvoorbeeld het vorderen van openstaande facturen of een geschil met een deurwaarder of incassobureau.

  incasso
onze tarieven

TARIEVEN

Borsch Advocatuur hanteert een uurtarief van € 165,- exclusief btw.

Borsch Advocatuur verhoogt dit tarief niet met extra percentages zoals bijvoorbeeld kantoorkosten. Wel worden de kosten die Borsch Advocatuur moet betalen aan derden, zoals de rechtbank, een deskundige of de deurwaarder, doorbelast.
Er wordt maandelijks gedeclareerd.

Indien gewenst en indien mogelijk, kan er een vaste prijs worden afgesproken. In dat geval zal er van tevoren een offerte worden uitgebracht, zodat u als cliënt weet waar u aan toe bent. Hierbij geldt wel dat vooraf afgesproken vaste prijzen ook vooraf betaald dienen te worden.

Algemene voorwaarden

TOEVOEGINGEN

Borsch Advocatuur werkt ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Voor particulieren met een laag inkomen, bestaat er een subsidieregeling voor de advocaatkosten. Deze regeling houdt in dat de overheid de advocaatkosten voor haar rekening neemt en dat de cliënt hiervoor een eenmalige eigen bijdrage betaalt.

Meer informatie hierover vindt u op www.rvr.org.

Neem contact op

Borsch Advocatuur

Let op: Wij zijn verhuisd.

Bezoekadres:
Hoofdstraat 53
9356 AV Tolbert
 
Postadres:
Postbus 191
9350 AD Leek
 
T      0594 442 181
F      0594 200 005
E      info@borschadvocatuur.nl
KvK 58458344

Stuur een bericht

Go to Top